NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 JAKI DOKUMENT UBEZPIECZENIA


Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą

dokument tożsamości z numerem PESEL.

Mile widziany będzie również dokument potwierdzający opłacanie składek.
 

Dziś jest to:

  • odcinek emerytury lub renty,
     
  • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
     
  • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
     
  • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)


Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.