NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

DEKLARACJA WYBORU LEKARZAZgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia w Polsce ubezpieczony ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową a także w przypadku wszystkich kobiet dodatkowo położną.  Wyboru takiego można dokonać 2 razy w roku (bez konsekwencji finansowych). Wybór lekarza POZ jest niezależny od wieku i miejsca zameldowania.
 


Dla dzieci wyboru dokonują rodzice lub opiekunowie. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie. Osoby nie ubezpieczone otrzymują świadczenia odpłatnie.


Druki wyboru można pobrać w przychodni lub wydrukować i wypełnić w domu, a w razie wątpliwości pozostawić wolne rubryki, które pomogą uzupełnić nasi pracownicy w rejestracji. Przy złożeniu formularza należy okazać ważny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA WYBORU LEKARZA

DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI

DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ