NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

NOWOŚCI !!

 

 

UWAGA !!!!
PROMOCJA

W DOBREJ CENIE
 

Badania wchodzące w skład poszczególnych paneli w promocyjnej cenie.

 

1

PROFIL METABOLICZNY PREMIUM

 CENA 

1765

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

70,00 zł

1766

Albumina w surowicy

1782

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

1790

Białko całkowite w surowicy

1794

Bilirubina całkowita w surowicy

1890

Kreatynina w surowicy

1894

Kwas moczowy w surowicy

1898

Lipidogram

1902

Magnez w surowicy

1908

Mocznik w surowicy

1971

Potas w surowicy

2000

Sód w surowicy

2028

Wapń całkowity w surowicy

2055

Żelazo

3014

Glukoza w osoczu

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

     

2

PROFIL PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM

 CENA PROMOCJA

1775

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg)

55,00 zł

1780

Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT)

1832

Fibrynogen

1890

Kreatynina w surowicy

1908

Mocznik w surowicy

1971

Potas w surowicy

1990

Czas protrombinowy (INR)

2000

Sód w surowicy

3014

Glukoza w osoczu

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

     

3

PROFIL KOBIETA W CIĄŻY PREMIUM

 CENA PROMOCJA

1775

Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg)

220,00 zł 

1776

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - przeciwciała (anty-HCV)

1777

Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) - przeciwciała  HIV1/HIV2 + antygen p24

1850

Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh

1943

Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgG  (anty-CMV IgG)

1948

Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgM (anty-CMV IgM)

1994

Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG

1995

Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM

2017

Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG)

2018

Toxoplasma gondi - przeciwciała IgM (anty-Toxo IgM)

2026

Test w kierunku kiły (VDRL)

3014

Glukoza w osoczu

4533

Mocz - badanie ogólne

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

   

  

4

PROFIL KARDIO

 CENA PROMOCJA

1898

Lipidogram

 80,00 zł

3014

Glukoza w osoczu

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

2540

Homocysteina (HCY)

1817

Białko C-reaktywne (CRP)

     

5

PROFIL ALERGOLOGICZNY ODDECHOWY

 CENA PROMOCJA

1868

IMMUNOGLOBULINA E (IGE)

200,00 zł 

1953

Panel alergenów oddechowych - Polycheck

2509

Rozmaz krwi obwodowej

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

     

6

PROFIL ALERGOLOGICZNY PEDIATRYCZNY

 CENA PROMOCJA

1954

Panel alergenów pediatrycznych - Polycheck

200,00 zł 

2509

Rozmaz krwi obwodowej

1868

IMMUNOGLOBULINA E (IGE)

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

     

7

PROFIL ALERGOLOGICZNY POKARMOWY

 CENA PROMOCJA

1955

Panel alergenów pokarmowych - Polycheck

200,00 zł 

2509

Rozmaz krwi obwodowej

1868

IMMUNOGLOBULINA E (IGE)

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

     

8

PROFIL KOBIETA 50+ PREMIUM

 CENA PROMOCJA

1828

Estradiol (E2)

110,00 zl 

1835

Fosfor nieorganiczny

1837

Fosfataza alkaliczna (ALP)

1840

Hormon folikulotropowy (FSH)

1898

Lipidogram

2028

Wapń całkowity w surowicy

3014

Glukoza w osoczu

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4046

Witamina D (25 - hydroksywitamina D)

4533

Mocz - badanie ogólne

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

 

 


9

PROFIL MĘŻCZYZNA 50+ PREMIUM

 CENA PROMOCJA

1765

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

100,00 zł 

1782

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

1843

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

1890

Kreatynina w surowicy

1898

Lipidogram

1987

Antygen swoisty dla stercza - całkowity (PSA)

2021

Trójglicerydy

2022

Hormon tyreotropowy (TSH)

2023

Testesteron (TST)

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

10

PROFIL HORMONALNY DLA KOBIET - sprawdź swoją płodność

 CENA PROMOCJA

1828

Estradiol (E2)

200,00 zł 

4510

Anty-Muellerian Hormon (AMH)

1840

Hormon folikulotropowy (FSH)

1896

Hormon luteinizujący (LH)

1974

Prolaktyna (PRL)

2022

Hormon tyreotropowy (TSH)

11

PROFIL HORMONY TARCZYCY

 CENA PROMOCJA

2022

Hormon tyreotropowy (TSH)

25,00 zł 

1842

Tyroksyna wolna (fT4)

12

PROFIL LIPIDOWY (nazwa do ustalenia) miażdżycowo-cukrzycowy

 CENA PROMOCJA

1898

Lipidogram

15,00 zł 

3014

Glukoza w osoczu

   

 

13

PROFIL Z  DLA MĘŻCZYZN - Przegląd techniczny - zrób 1x w roku!

 CENA PROMOCJA

1765

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

175,00 zł 

1782

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

1802

Alfafetoproteina (AFP)

1803

Antygen karcinoembrionalny (CEA)

1837

Fosfataza alkaliczna (ALP)

1842

Tyroksyna wolna (fT4)

1843

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

1890

Kreatynina w surowicy

1897

Lipaza trzustkowa

1898

Lipidogram

1908

Mocznik w surowicy

1987

Antygen swoisty dla stercza - całkowity (PSA)

2022

Hormon tyreotropowy (TSH)

3014

Glukoza w osoczu

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

 

    

 

14

 PROFIL DLA KOBIET - MARKERY

 CENA PROMOCJA

4287

ROMA-ALGORYTM (CA 125 + HE4)

 160,00 zł

1802

Alfafetoproteina (AFP)

1803

Antygen karcinoembrionalny (CEA)

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

   

 

15

PROFIL CUKRZYCA POD KONTROLĄ

 CENA PROMOCJA

1851

Hemoglobina glikowana (HbA1C)

50,00 zł 

1890

Kreatynina w surowicy

1898

Lipidogram

3014

Glukoza w osoczu

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

   

 

16

PROFIL BADANIE PODSTAWOWE

 CENA PROMOCJA

1765

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

22,00 zł 

1811

Cholesterol całkowity w surowicy

3014

Glukoza w osoczu

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

   

 

17

PROFIL HORMONY TARCZYCY PREMIUM

 CENA PROMOCJA

1841

Trójjodotyronina wolna (fT3)

90,00 zł 

1842

Tyroksyna wolna (fT4)

2014

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG)

2019

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)

2022

Hormon tyreotropowy (TSH)

   

 

18

PROFIL ANEMIA

 CENA PROMOCJA

1831

Ferrytyna

35,00 zł 

2055

Żelazo

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

4695

Retikulocyty - metoda automatyczna

 


 

   

    

19

PROFIL REUMATOIDALNY / PROFIL REUMATOIDALNY PREMUM

 CENA PROMOCJA

1765

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

130,00 zł 

1817

Białko C-reaktywne (CRP)

1837

Fosfataza alkaliczna (ALP)

1991

Czynnik reumatoidalny - ilościowo (RF)

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

3048

Przeciwciała przeciw białku cyklicznej cytruliny (anty-CCP)

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

   

 

20

PROFIL ROZPOZNANIE MENOPAUZY

 CENA PROMOCJA

4510

Anty-Muellerian Hormon (AMH)

130,00 zł 

1828

Estradiol (E2)

1840

Hormon folikulotropowy (FSH)

   

 

21

PROFIL ZDROWA DIETA

 CENA PROMOCJA

1898

Lipidogram

30,00 zł 

1902

Magnez w surowicy

2028

Wapń całkowity w surowicy

3014

Glukoza w osoczu

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

   

 

22

PROFIL  BORELIOZA

 CENA PROMOCJA

4384

Borrelia burgdorferi  (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgM (ELFA)

59,00 zł 

4385

Borrelia burgdorferi  (borelioza, Lyme) - przeciwciała IgG (ELFA)

   

 

23

PROFIL  WITAMINA D

 CENA PROMOCJA

4046

Witamina D (25 - hydroksywitamina D)

40,00 zł 

   

 

24

PROFIL  - ZAPANUJ NAD STRESEM

 CENA PROMOCJA

1898

Lipidogram

70,00 zł 

1902

Magnez w surowicy

3014

Glukoza w osoczu

3016

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) - krew EDTA

4046

Witamina D (25 - hydroksywitamina D)

4694

Morfologia krwi obwodowej - 22 parametry (5 diff)

 

 

 

 

Rehabilitacja

Pakiet dzienny -szybki powrót do zdrowia

za 50 zł

 

Pakiet obejmuje cztery rodzaje zabiegów fizykalnych odpowiednio dobranych do potrzeb pacjenta,

bądź trzy rodzaje zabiegów fizykalnych i zajęcia indywidualne z terapeutą

 

Aplikacja kinesjology taping pod koniec sesji zabiegowej gratis !!!

 

 
 

Terapia SET =Neurac=Terapia Master

 

SET , to metoda z zakresu reedukacji nerwowo-mięśniowej opierająca się na tzw. aktywizacji nerwowo-mięśniowej (Neuromuscular Activation).

W terapii wykorzystuje się ćwiczenia, często z zastosowaniem podwieszeń zmniejszających lub zwiększających obciążenie układu nerwowo-mięśniowego, poduszki sensoryczne, a także belki generujące wibracje o określonej częstotliwości (dla skuteczniejszego pobudzenia układu nerwowego).

W założeniu metoda ma być pomocna w przywracaniu fizjologicznej „kaskady” napięć mięśni, która może być zaburzona w przypadku dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa i/lub stawów obwodowych.

 

Wskazania do zastosowania metody to między innymi:

 

  • dolegliwości bólowe kręgosłupa

  • niestabilność stawowa

  • zespoły bólowe stawów kończyn górnych i dolnych

  • zaburzenia lokomocji

  • schorzenie neurologiczne (np.udar mózgu)

  • sport (treningi sportowe)

  • CENA: 35 zł/30min

 
 

 

 NAJTANIEJ W TRÓJMIEŚCIE

BADANIE USG DOPPLER

 
 
Kinesiology Taping – metoda plastrowania
 
To sensoryczne oddziaływanie plastra na organizm w celu wykorzystania możliwości kompensacyjnych organizmu.

Pomocna w:
  • terapii bólu,
  • korekcji układu powięziowego,
  • redukowaniu czynności ruchowych.
 
Aplikacja jednorazowa ( czas aplikacji 4 dni )

 
 Tel.  (058)  304  22  94  wew. 155