NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania        

 

 

Polityka Zintegrowanego Systemu

Zarządzania

 

Jesteśmy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i głównym celem naszej działalności jest zapobieganie chorobom oraz pomoc choremu Pacjentowi przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

 Nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, kompleksową opiekę pielęgniarską, diagnostykę medyczna i rehabilitację.Cały zespół, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest gotów służyć Pacjentowi swoją wiedzą, doświadczeniem  i umiejętnościami. Remontowane i nowocześnie aranżowane wnętrza Przychodni zapewnią Pacjentowi miłą atmosferę. Opracowanie i wdrożenie i ciągłe doskonalenie

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Systemu

 

Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013

 

jest ukierunkowane na:

 • spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań stron zainteresowanych, lepsze wykorzystanie umiejętności personelu , 
 •  
 • podniesienie satysfakcji z wykonywanych zadań oraz  zadowolenie Pacjentów z opieki w naszym zakładzie, 
 •  
 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów, 
 •  
 • zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji, 
 •  
 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych, realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 •  
 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 •  
 •  przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,
 •  
 •  monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty, 
 •  
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 •  
 •  zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju, 
 •  
 • wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

                 Zarząd Spółki