NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

Szkoła rodzenia

                                                                                                                                                                                                                    BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH PARTNERÓW!!       
W szkole rodzenia :

  • dostarczamy cennych informacji w temacie świadomego macierzyństwa
     
  • przekazujemy wiedzę na temat ciąży , porodu i połogu
     
  • w sposób praktyczny uczymy pielęgnacji i żywienia noworodka


Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne


ZAPISY NA ZAJĘCIA U POŁOŻNYCH