NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

Poradnia kardiologiczna


Do poradni wymagane jest skierowanie

Poradnia prowadzi profilaktykę, diagnostykę i leczenie schorzeń układu krążenia

 • choroby wieńcowej,
   
 • nadciśnienia tętniczego,
   
 • zaburzeń rytmu serca,
   
 • wad serca,
   
 • niewydolności krążenia.


W profilaktyce propagujemy zachowania zmierzające do ograniczenia czynników ryzyka

chorób układu krążenia.


W diagnostyce stosujemy nowoczesną, specjalistyczną aparaturę:

 • EKG spoczynkowe,
   
 • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa) - badanie pracy serca
   
 • Holter - Ekg - 24 godz. zapis Ekg,
   
 • Holter ciśnieniowy - 24 godz. zapis wartości ciśnienia tętniczego,
   
 • Echo z Dopplerem. 


Gwarantujemy rzetelne wykonywanie badań z opisem specjalisty. W poradni przyjmują:


Specjalista  kardiolog lek. med. Hanna Jankowska

Specjalista kardiolog lek. med.  Wojciech Magoń

Specjalista kardiolog lek. med. Marek Czajkowski

Specjalista kardiolog lek. med. Gabriela Wiecka

Specjalista kardiolog lek. med. Wojciech Trenkner

 

 


Zapisy osobiście w rejestracji ogólnej

i pod numerem telefonu 58 304 22 60 lub 58 304 22 61

 

 

ECHOKARDIOGRAFIA Nazwa zwyczajowa: Echo

Echokardiografia jest to obrazowa metoda badania serca i naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz ("echo") powstający w wyniku odbicia od badanych struktur wewnątrz ciała fali ultradźwiękowej wysyłanej z głowicy aparatu.
Istnieje możliwość zarejestrowania obrazu w dowolnym momencie na papierze lub taśmie video.

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrz sercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyńNA BADANIE USG serca - ECHO:

Prosimy przynieść ze sobą mały ręcznik


BADANIA ODBYWAJĄ SIĘ PO INDYWIDUALNYM USTALENIU TERMINU

(Z lekarzem kardiologiem poradni).

24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA
Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie
 

Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności badanego.

Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego

 

 24-GODZINNA REJESTRACJA ciśnienia krwi METODĄ HOLTERA Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie

W wybranych sytuacjach znajduje zastosowanie metoda 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia krwi. Badanemu zakłada się wówczas na ramię mankiet, który łączy się ze specjalnym aparatem wielkości małego radia tranzystorowego, przyczepionym do pasa. Przy pomocy tego

aparatu pomiar ciśnienia dokonuje się automatycznie . W trakcie badania w określonych odstępach czasu mankiet jest automatycznie wypełniany powietrzem na kilkadziesiąt sekund, a w tym czasie w aparacie są rejestrowane wartości ciśnienia tętniczego. Po 24 godzinach aparat i

mankiet są zdejmowane, a zapis ciśnienia odczytywany jest komputerowo i zapisywany na papierze.

 NA BADANIE HOLTEROWSKIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

 • - HOLTER RR ( ciśnieniowy) – 4 baterie „paluszki” 1,5 V
   
 • - HOLTER EKG – 1 bateria „paluszek „ 1,5 V , mężczyźni w przypadku dużego zarostu – powinni ogolić klatkę piersiową , lub przynieść ze sobą jednorazową maszynkę do golenia .

 BADANIA ODBYWAJĄ SIĘ PO INDYWIDUALNYM USTALENIU TERMINU   Z PIELĘGNIARKĄ w godzinach pracy poradni PORADNI .