NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

Poradnia pulmunologicznaDO PORADNI WMAGANE JEST SKIEROWANIE

Poradnia pulmonologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego.

 

Oferujemy badania spirometryczne oceniające objętość oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POCHP.

 


W poradni przyjmują:

Specjalista pulmunolog lek. med. Ewa Niżygorodzka

Specjalista pulmonolog lek. med. Dorota Strzałkowska
Zapisy osobiście w rejestracji ogólnej i pod numerem telefonu 58 304 22 60