NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

Medycyna PracyPracodawcom którzy podpiszą umowę na świadczenie usług w tym zakresie służymy  pomocą w spełnieniu obowiązku zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej dla pracowników. W zależności od grupy zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy badania obejmują:

 • Badania profilaktyczne pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz  lekarzy specjalistów,
   
 • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
   
 • Aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologicznych,
   
 • Badania kandydatów na kierowców do prawa jazdy,
   
 • Badanie kierowców wszystkich kategorii,
   
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych,
   
 • Badania specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne),
   
 • Badania diagnostyczne (EKG, USG, badanie słuchu, pola widzenia, spirometria, )
   
 • Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy

   

 


W poradni przyjmuje:
 
lek. med. Barbara Kołtuńska - Świeca

lek. med. Gabriela Kruszewska


Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 58 304 22 64