NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 OPIEKA  MEDYCZNA NAD PACJENTAMI ZAOPTOWANYMI W NZOZ „ STOGI”  W NOCY I ŚWIĘTAZ opieki medycznej w nocy i święta można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 7.00 rano oraz w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.


Opieka stacjonarna.

Konsultacje lekarza internisty, pediatry i pielęgniarki można uzyskać w przychodniach:
 NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY                        nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ULICA MIEJSCOWOŚĆ
NR TELEFONU
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Aksamitna"
Aksamitna 1 Gdańsk
(058) 301-91-52
Nadmorskie Centrum Medyczne
Kilińskiego 34 Gdańsk
(058) 763-95-90
(058) 763-95-91
Przychodnia Lekarska "Jasień"
Kartuska 404 Gdańsk
(058) 322-11-51
kom. 692434343
Centrum Medyczne POLMED
Startowa 1 Gdańsk
(058) 769-37-60
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKA WYJAZDOWA 

nr tel. 058 769 37 10, 0-508 355 282

W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA, NA PRZYKŁAD UTRATY PRZYTOMNOŚCI, UPADKU Z WYSOKOŚCI, ZŁAMAŃ, WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH TRZEBA DZWONIĆ POD NUMER POGOTOWIA – 999 LUB 112.