NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "STOGI" Sp. z o.o.

80-631 Gdańsk, ul. Stryjewskiego 29, tel. sekretariat: (+48) 58 304 22 94,  fax: (+48) 58 304 22 95

 REJESTRACJA (058) 304 22 60 lub 61

 

 

Zakres Świadczonych UsługŚwiadczymy bezpłatne usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) w zakresie Podstawowej i Specjalistycznej opieki zdrowotnej. Szczegółowe informacje na temat dostępnych bezpłatnie świadczeń uzyskacie Państwo w Rejestracji pod nr telefonu 58 304 22 60Zakres usług medycznych świadczonych wyłącznie odpłatnie:

  • świadczenia z zakresu medycyny pracy
     
  • świadczenia z zakresu urologii 
     
  • poradnia zdrowia psychicznego 
     DODATKOWO WSZYSTKIE ŚWIADCZONE USŁUGI Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ, SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ , ZABIEGI  I BADANIA MOŻNA UZYSKAĆ ODPŁATNIE W RAMACH KOMERCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI