Poradnia dzieci
zdrowych

REJESTRACJA
TELEFONICZNA

 

58 304 22 64
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30

 

REJESTRACJA
OSOBISTA

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30

 

ADRES ul. Stryjewskiego 29, 80-631 Gdańsk

GODZINY PRACY LEKARZY W PORADNI DZIECI ZDROWYCH

  PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

Lek. med. Teresa Płaza 12.00 – 14.00 16.00 – 18.00 8.00 – 10.00 16.00 – 18.00 12.00 – 14.00
Lek. med. Teresa Kowalska – Knitter 8.00 – 10.00 12.00 – 14.00 16.00 – 18.00 8.00 – 10.00 16.00 – 18.00
Lek. med. Elżbieta Komornicka 16.00 – 18.00 8.00 – 10.00 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 8.00 – 10.00

PUNKTY SZCZEPIEŃ

WZW A – żółtaczka pokarmowa wirusowe – zapalenie wątroby typu A.
WZW B – żółtaczka wszczepienna – związana z naruszeniem ciągłości tkanek – wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Hib – Haemophilus influenzae typu b; (bakteria wywołująca głównie zakażenia układu oddechowego i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych).

DTPa, DTP, DT – błonica, tężec, krztusiec – w zależności od sposobu produkcji i składu szczepionki.
Polio (IPV),  – (choroba Heinego-Medina) w zależności od sposobu produkcji szczepionka domięśniowa.

PNEUMOKOKI – dzieci urodzone od 2017 r.

 

więcej informacji na stronie www.szczepienia.pl

BADANIA BILANSOWE

Bilans zdrowia to kompleksowe badanie lekarskie, mające na celu:

  • wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju,
  • określenie potrzeb zdrowotnych dziecka,
  • dostarczenie danych o częstości występowania różnych zaburzeń wśród dzieci.

Bilanse wykonuje się u dzieci i młodzieży w określonym wieku. Pierwsze badanie bilansowe ma miejsce tuż po urodzeniu, a kolejne w 2, 4, 6, 10, 13, 16, 18 lub 19 roku życia. Wnioski wynikające z badania powinny być przekazane rodzicom i prowadzić do leczenia wykrytych nieprawidłowości, poprzez objęcie specjalistyczną opieką tych dzieci, które tego wymagają.


PRZYDATNE