NZOZ STOGI GDAŃSK

Pracownia RTG i USG

Pracownia RTG

NZOZ Stogi posiada w swoich strukturach pracownię RTG dla celów diagnostyki medycznej.

Pracownia USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest najbardziej popularną i mającą szerokie zastosowanie w diagnostyce chorób metodą obrazowania wnętrza ciała.