6 lutego br. postanowieniem Marszałka Sejmu RP został utworzony Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Teraz  do 6 maja br. trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. Wówczas projekt zostanie przyjęty do dalszego procedowania.

Projekt zakłada, że samorządy będą miały możliwość wprowadzenia obowiązkowych  szczepień ochronnych jako punktowanego kryterium w czasie rekrutacji do żłobków i przedszkoli. Obecnie wśród kryteriów istnieją np. posiadanie rodzeństwa czy niepełnosprawność.

Wiedza medyczna opiera się na udowodnionych naukowo faktach. Dzięki szczepieniom udało się wyeliminować wiele chorób dziesiątkujących w przeszłości ludzkość. Odkrycie szczepionek uznaje się słusznie za jedno z ważniejszych dokonań medycyny.

Dlatego w rejestracji NZOZ „STOGI” dostępny jest projekt ustawy oraz listy, na których można złożyć podpis popierający inicjatywę.