Badanie Holterowskie – EKG


EKG – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób serca. Badanie jest proste i tanie ,nie wiąże się z jakimikolwiek nieprzyjemnościami dla chorego ,które umożliwia ocenę rytmu serca oraz licznych zaburzeń.

Realizujemy badania:
– refundowane przez NFZ (na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
– odpłatnie dla osób prywatnych (w przypadku braku skierowania lub skierowania z prywatnych gabinetów lekarskich).

Do badania EKG nie trzeba się przygotowywać ani być na czczo.