Medycyna Pracy

 

Pracodawcom, którzy podpiszą umowę na świadczenie usług w tym zakresie służymy pomocą w spełnieniu obowiązku zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej dla pracowników.

REJESTRACJA
TELEFONICZNA

 

58 304 22 64
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.30

 

REJESTRACJA
OSOBISTA

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30

 

ADRES ul. Stryjewskiego 29, 80-631 Gdańsk

 


  • Badania profilaktyczne pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów,
  • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • Aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologicznych,
  • Badania kandydatów na kierowców do prawa jazdy,
  • Badanie kierowców wszystkich kategorii,
  • Wykonywanie badań laboratoryjnych,
  • Badania specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne),
  • Badania diagnostyczne (EKG, USG, badanie słuchu, pola widzenia, spirometria)
  • Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy

LEKARZ PRZYJMUJĄCY

lek. med. Barbara Kołtuńska – Świeca specjalista medycyny pracy Gabriela Kruszewska