DLA PACJENTA

Deklaracje wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej

 

Poniżej do pobrania wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.