NZOZ STOGI

 

 

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Jesteśmy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i głównym celem naszej działalności jest zapobieganie chorobom oraz pomoc choremu Pacjentowi przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, opiekę pielęgniarek środowiskowych oraz opiekę pielęgniarską w gabinetach zabiegowych, lekarzy specjalistów, kompleksową opiekę pielęgniarską, diagnostykę medyczna i rehabilitację.
Cały zespół, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest gotów służyć Pacjentowi swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.
Remontowane i nowocześnie aranżowane wnętrza Przychodni zapewnią Pacjentowi miłą atmosferę.

Opracowanie i wdrożenie i ciągłe doskonalenie
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 jest ukierunkowane na:

 • spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań stron zainteresowanych,
 • lepsze wykorzystanie umiejętności personelu,
 • podniesienie satysfakcji z wykonywanych zadań oraz zadowolenie Pacjentów z opieki w naszym zakładzie,
 • ochronę informacji dotyczących Pacjentów,
 • zapewnienie pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej Organizacji,
 • ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,
 • realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych technologii informacyjnych,
 • właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,
 • przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z funkcjonującymi procesami oraz bezpieczeństwem przetwarzanych informacji,
 • monitorowanie skuteczności zastosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,
 • zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju,
 • wprowadzenie i monitorowanie zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • analizę ryzyk i szans procesowych oraz biznesowych, która odzwierciedla, kontekst oraz kompetencje naszej Organizacji do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnienie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli.

 

Zarząd Spółki

Wydanie z dnia 09.10.2017 r.