DLA PACJENTA

Świadczenia poza kolejnością

 

1.Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.

2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

3. Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

4. Kobiety w ciąży (od 01.01.2017).

5. Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017).

6. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)

7. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018).