DLA PACJENTA

Zasady rejestracji pacjentów do lekarza POZ

 

1. Rejestracja czynna jest w godzinach 7:00 – 18:00

2. Pacjenci rejestrować się mogą osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

• W przypadku rejestracji Pacjentów niezaoptowanych w NZOZ „STOGI” wymagane jest stawiennictwo osobiste , w celu wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej oraz założenia Karty Historii Zdrowia i Choroby.

• Rejestracja umożliwia rezerwację numerków z wyprzedzeniem, do dyspozycji Pacjentów są pięć numerków do lekarza na dany dzień.

3. Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 8:00• Zapisy przyjmowane są po numerem telefonu: 58 304 22 60 lub 58 304 22 61 NZOZ „STOGI”

• Zapisy przyjmowane są po numerem telefonu: 58 303 86 28 NZOZ „STOGI” – FILIA PRZERÓBKA

4. Aby numerek został wydany, Pacjent obowiązany jest przedstawić Rejestracji ważny dokument tożsamości, zawierający numer PESEL, w celu weryfikacji w systemie eWUŚ.

5. Podczas rejestracji wyznaczany jest termin wizyty, który może zostać zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

6. W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności jego zmiany, obowiązkiem Pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie Rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.