Nowe zasady rejestracji na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Na podstawie rozporządzenia  z dnia 13 grudnia 2018 r. zmienia się schemat postępowania w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

 

SKIEROWANIE

 

Podstawę leczenia stanowi skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie MUSI zawierać:

 

  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

 

  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta
    lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji
    lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

( lub informację BRAK PRZECIWSKAZAŃ DO ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH)

 

  • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia

Zgodnie z przesłanym stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019r, brak  któregokolwiek z obligatoryjnych elementów skierowania powinien skutkować zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia skierowania.

PACJENT

Składa skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na w wybranym gabinecie, w zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.

Na podstawie skierowania lekarskiego chory  rejestrowany jest na wizytę fizjoterapeutyczną, na której fizjoterapeuta zleci zabiegi.